Friday, March 14, 2008

Welcome to our Nor Lanka Blog

Hei! Dette er vaar nye blogg! Her kan dere lese om alt som skjer her nede hos oss i Sri Lanka.

Vi er et ektepar som har tatt beslutningen om aa gjoere noe nytt i livet vaart.

I slutten av august 2005 tok vi det skrittet med aa reise til Sri Lanka for kunne faa en bedre livskvalitet. Vi hadde begge jobb i Norge men kunne tenke oss aa gjoere noe annet i livet. Min kone Anoma var fra Unawatuna, Sri Lanka og siden vi i 2003 kjoepte tomt for eventuelt aa bygge en feriebolig etter hvert tenkte vi at den tomten kanskje kunne utnyttes for noe annet.

Som sagt reiste vi ned hit i 2005, begynnte aa bygge paa hotellet 9. september 2005 som stod ferdig 1.januar 2007.

Foerste aaret var det ikke mange gjester vi fikk besoek av. Det var foerst i august 2007 dette begynnte forandre seg. Siden har det vaert en jevn tilstroemning av gjester.